Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Maciej Hendzel

zdjęcie Maciej HendzelPokój: D-2-65

Telefon: 4620

e-mail: maciej.hendzel[at]gmail.com

adres:

ul. Łojasiewicza 11,

PL-30 348 Kraków

 

Bezpośredni numer miejski: (+48 12) 664 + numer wewnętrzny 

 

Aktualne zainteresowania naukowe:

Jestem pasjonatem nauki z wykształceniem w dziedzinie fizyki i chemii. Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu silnie skorelowanych elektronów, korelacjach w układach molekularnych, teorii wiązania chemicznego, metodach numerycznych w fizyce ciała stałego oraz chemii kwantowej. 

W badaniach nad silnie skorelowanymi elektronami analizuję zjawiska, w których elektrony w materii oddziałują ze sobą w sposób znaczący, prowadząc do nietypowych właściwości fizycznych. Poszukuję nowych metod numerycznych i teoretycznych, które umożliwią lepsze zrozumienie tych zjawisk oraz przyczynią się do rozwinięcia nowych materiałów o unikalnych właściwościach.

Zajmuję się także badaniami molekularnymi, analizując interakcje pomiędzy atomami w cząsteczkach. Wykorzystuję teorię wiązania chemicznego do opisu struktury i dynamiki molekuł. Moje badania w chemii kwantowej koncentrują się na wykorzystaniu metod obliczeniowych do modelowania złożonych procesów chemicznych i reakcji.