Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt TEAM

Correlations and coherence in quantum materials and structures (CCQM) - unique properties on macro and nano scales

zdjęcie profesor Józef Spałek

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Józef Spałek

termin realizacji: 2011-2016

e-mail: jozef.spalek[at]uj.edu.pl

Team co-leaders: Prof. Maciej Maśka i Prof. Adam Rycerz 

Projekt dotyczył badania wpływu korelacji międzycząstkowych na stany kwantowe i przejścia fazowe w silnie skorelowanych układach elektronowych. Dodatkowo, w ramach projektu, przeprowadzano badania nad własnościami układów grafenowych oraz atomów w sieciach optycznych. Główne osiągnięcia projektu można podsumować w następujący sposób:

(i) Opracowanie oryginalnego modelu teoretycznego opisu stanów skorelowanych (metoda EDABI) w układach nanoskopowych.

(ii) Rozwinięcie teorii parowania w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i układach ciężkofermionowych oraz porównanie jej z wynikami eksperymentalnymi.

(iii) Wypromowanie pięciu doktorów nauk fizycznych, oraz dwie rozprawy doktorskie w fazie końcowej.

(iv) Publikacja monografii naukowej oraz przygotowanie angielskiej wersji dla Springer Science.

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt znalazły zatrudnienie po zakończeniu grantu i wszystkie zakończone rozprawy doktorskie zostały wyróżnione.